www.reductor-dragnev.com
Меню

УСЛУГИ
1. Инженеринг
Много производствени и технологични процеси изискват не само обслужване и замяна на амортизирани възли, но и модернизация. В тези случай, по желание на клиента , висококвалифицирани специалисти от нашата фирма могат да посетят производствената Ви площадка и да предложат решения за повишаване ефективността на процесите, и удължаване междуремонтния период на съоръженията.
 
2. Ремонтна дейност
Фирмата извършва ремонтна дейност н авъзли и съоръжения както и изработване на резервни части. По желание на клиента изпълняваме и абонаментно обслужване за поддръжка на цели технологични прецеси, разполагаме с квалифицирани специалисти и оборудване за осъществяване на тези задачи както в условията на фирмата така и на място в производствените площадки на клиентите ни.
 
3. Проектиране
Фирмата има богат опит в проектирането и изпълнението на цялостни производствени и технологични процеси. Използваме специализирани компютърни програми, създадени от нашите инжинери, което гарантира висока прецизност на разработките и максимална ефективност на съоръженията.