бул. 6-ти септември №252
ул. 3-ти Март 56
бул. Цар Освободител 19а
Споделяне

Браншове

Фирмата има опит в производтвото и обслужването на транспортни системи в минната и добивната индустрия – производство и поддръжка на транспортни ленти, задвижващи възли за мобилни изкопни съоръжения. Други браншове, в които успешно се прилагат нашите инжинерни решения са фуражната и хранително –вкусовата промишленост- Проектираме , произвеждаме икономични лентови транспортьори, редлери, шнекови транспортьори за различни видове зърно и насипни продукти. Традиционно приложение на нашите продукти се намира в пречиствателните съоръжения за нефтопродукти, промишлени и битови отпадъци, води , където нашите аериращи системи – мотор- редуктор-турбини , осигуряват висока ефективност на пречиствателния процес.