бул. 6-ти септември №252
ул. 3-ти Март 56
бул. Цар Освободител 19а
Споделяне

Съединители

Еластичен съединител ДК

saeddk1
saeddk2
saeddk1gr
saeddk2gr
тип-параметър ДК-60ДК-80ДК-100ДК-150ДК-200ДК-250
номинален въртящ моментTk nNm10401004008001600
максимален въртящ моментTk maxNm12481204809601920
максимална честота на въртенеnmaxmin-1350035003500300030003000
диаметриDmm6080100150200250
d1mm32424769100150
dminH8mm101419284855
dmaxH8mm192432486580
nxd/RmmM6M6M8M12M16M20
дължиниlmm6882122194250325
bmm25305080100130
еmm222224345065
допустимо несъосие на валоветеYmm233455
макс. относ. завъртане на главинитеjdeg12o12o12o10o10o9o
допустимо пресичане на оситеbdeg2o2o2o2o20′2o40′2o40′
допустимо осово изместванеxmm222345

Еластичен съединител Д

saedinitel
saedd2
saedd3
saedd1gr
saedd2gr
тип-параметър  Д 50Д 70Д 100Д 145Д 200
номинален въртящ монентTknNm62060145395
максимален въртящ монентTkmaxNm1040105400700
относителна демпфираща способностy 0,9 0,9 
максимална честота на въртенеnmaxmin-1 6100 2700 
No на еластичен елемент E 70 E 145 
диаметриDmm 70 150 
d1mm 42 92 
dminH8mm 19 38 
dmaxH8mm 24 50 
дължиниLmm 80 198 
bmm 30 80 
amm 20 38 
       
допустимо несъосие на валоветеYmm0,50,80,8511,5
допустимо пресичане на оситеbdeg2O2O2O1O30I1O30I
маса СЧ45mkg 1,5 8 

Зъбен съединител