бул. 6-ти септември №252
ул. 3-ти Март 56
бул. Цар Освободител 19а
Споделяне

Соларни топлинни системи

Системата SPM3 е предназначена за добив на топла вода. Представлява параболичен рефлектор(концентратор), който автоматично се насочва към слънцето и фокусира слънчевата радиация в топлообменник. През топлообменника циркулира топлоотнемаща течност(пропилен гликол) и топлината се пренася към потребителя(бойлер,басейн и др.).  Предимството пред съществуващите стационарни системи е , че още в ранните часове на деня SPM3 осигурява висок добив на топлинна енергия, като продължителността на работата в рамките на деня (през лятото) достига 10 часа. Моментната мощност може да достигне 5 кв. в зависимост от атмосферните условия. Консумацията на електроенергия за функциониране на системата е в рамките на 100в, което дава възможност да бъде захранвана от UPS при аварийни ситуации.

Ефективността на системата е много висока-над 65%. Подходяща е за ползване в хотели за потреблението на баните,или за затопляне на плувни басейни. Също така успешно се ползва за осигуряване на топла вода за производствени нужди в хранително -вкусовата промишленост.

Поддръжката на системата е минимална. Изразява се в миене на рефлектора веднъж месечно с неабразивен препарат за стъкла и обилна струя вода. Веднъж годишно оторизиран техник въвежда в контролера актуализирани данни за прецизно насочване към слънцето. В зависимост от спецификацията на системата това може да се извършва на място или по интернет. Когато не трябва да работи(например зададената температура на бойлера е достигната), SPM3 автоматично се отклонява от слънцето и добива на топлина прекратява. Същото се постига и чрез въвеждане на режим ВАКАНЦИЯ, когато за дълъг период системата няма да се ползва. За повече подробности се свържете с нашите регионални представители.